اتاق مسقف چادری

 

اتاق های چادری در مدل ها و كاربری های مختلف از قبيل سقف ثابت، كشويی، سريع بازشو و TIR عرضه می شوند. از اين رو دارای قابليت اطمينان بالا برای حمل و نقل داخلی و بين المللی هستند.

اتاق مسقف چادری با تجهيزات اساسی و مقرون به صرفه با طول عمر بالا می تواند در شرايط متغير آب و هوايی مورد استفاده قرار گیرد. از جمله مزايای ديگر این نوع اتاق چادری می توان به استراكچر مقاوم با تثبيت وزن سیستم بهينه برای پیکربندی كاربری،  ایمن سازی بار و استفاده از ریل های طرفين جهت دستيابی به آن اشاره کرد.

سهولت در تمیز کردن، به دلیل کف آب بند شده در برابر مایعات و اتصالات هموار برای بهداشت بهینه در كاربری و همچنین استفاده از تجهيزات با مقاومت و طول عمر بالا  در اتاق های چادری ماموت، از جمله امكانات ديگر در این نوع کاربری می باشد.

ابعاد اتاق مسقف چادری

ساختار شاسی و کف

چادر

مشخصات اتاق

درب عقب

سقف

سیستم روشنایی

تجهیزات قابل سفارش