تریلی تیغه تانکر

 

از ويژگی های تریلی تیغه تانکر ماموت می توان به وزن كم در كنار حفظ استقامت اشاره کرد. مقاومت بالا در برابر بارهای جانبی و پيچش با قابليت اطمينان بالا از مزايای تریلی تیغه تانکر می باشد. از ديگر امكانات این محصول، جوشكاری تيغه شاسی با دستگاه های پيشرفته جوشكاری اتوماتيک ريلی مركله آلمان، سيستم ترمز ضدواژگونی و ضدقفل مطابق با استانداردهای بين المللی و طبق قوانين استاندارد و قابليت طراحی اتصال تانكر به تيغه شاسی به صورت كلمپی يا پيچ و مهره ای می باشد.

نمونه‌های قابل سفارش

* دارای مجوزات تاييد نوع و شماره گذاری از سازمان ملی استاندارد ايران و كنوانسيون اروپا

ابعاد تريلی تيغه تانكر

ظرفیت و وزن

مشخصات شاسی

زیربندی و محور

رینگ و لاستیک

پایه توقف
میل ریش

مشخصات سیستم ترمز

سیستم برق

رنگ شاسی

متعلقات

موارد قابل سفارش

جزئیات محصول