۱۴۰۳-۰۴-۱۰

۵ قابلیت مهم در تریلی (تریلر) یخچال دار که باید بدانید.

می توان گفت که تریلی های یخچال دار (Refrigerated Semi-trailers) تاکنون توانسته اند نقش موثری در رشد و پیشرفت صنعت […]