MAMMUT

کانکس

كانكس سرويس بهداشتی و حمام سيار دنيای ماموت

۱۱ مهر ۱۴۰۱

كانكس سرويس بهداشتی و حمام سيار دنيای ماموت

كانكس سرویس بهداشتی و حمام سیار دنیای ماموت كانكس‌های كابین سرویس بهداشتی توالت و یا حمام سیار، توسط پیمانكاران، بنا به درخواست و نیاز مصرف كننده، سریعا به محل پروژه انتقال، مستقر و اجاره داده می‌شود. ظرفیت كانكس‌های كابین سرویس بهداشتی متغیر بوده و بنا به درخواست اجرا از یك چشمه توالت یا حمام تا به هر تعداد و طرح درخواستی تحویل می‌گردد.

جهت آشنایی بیشتر با ساندویچ پانل وارد لینک روبرو شوید: ساندویچ پانل

 

مشخصات فنی كانكس سرویس بهداشتی سیار دنیای ماموت عبارت است از:

 • - طول: 14000 ميليمتر | عرض: 3500 ميليمتر | ارتفاع كل: 4380 ميليمتر

 • يک عـدد محوركاسه‌ای 12* 1

 • دارای زيربندی فنری

 • 4 عدد رينگ يک تكه 22.5*9.00

 • 4 حلقه لاستيک ايرانی تيوبلس

 • 2 عدد جک مستقل گيربكسی دو سرعته با ظرفيت ديناميكی 24 تن و استاتيكی 50 تن خارجی در جلو و دو عدد جک مستقل در عقب

 • ميل ريش: يک عدد 2 اينج خارجی با قدرت KN152 به همراه فلنچ مربوطه مطابق استاندارد SAE با ضخامت صفحه ريش مخصوص

 • ساختار شاسی: شاسی از جنس فولاد با استحكام بالا + جوشكاری اتوماتيک و پيشرفته با آرگون و دستگاه‌های مدرن مركله آلمان

 • سيستم ترمز كاسه ای Knorr با شير سبک و سنگين

 • سيستم برق: دارای كليد 7 پل و 15 پل با خط برق 24 ولت چراغ‌های عقب و بغل و سيستم هشدار خارجی مطابق استاندارد جهانی.

 • رنگ شاسی: شات شده مطابق استاندارد 5.SA2 و دارای ضد زنگ اپوكسی و رنگ نهائی از نوع پلی اورتان و رال رنگ طبق نظر مشتری

 • دارای دو عدد درب كشويی بيرونی از جنس فايبر گلاس

 • اتـاق از جـنس سـاندويچ پانـل مخصــوص بـا دو رو ورق آلوزينـك پــيش رنـگ شـده

 • متعلقات: مشخصات اتــاق: اتــاق از جــنس ســاندويچ پانــل مخصــوص بــا دو رو ورق آلوزينــک پــيش رنــگ شــده (25 ميكــرون رنــگ شــده كــوره ای از رو و 6 ميكـــرون رنـــگ پرايمـــر از زيـــر ) و ضـــخامت ديـــواره هـــا 5 ســـانتيمتر و ســـقف 5 ســـانتيمتر مـــی باشـــد- روشـــنايی ،چـــراغ LED يـــك ســـری چـــراغ بـــرای 10توالت(يـــک كليـــد) وداخـــل داكـــت – داراي روشـــويی بـــه ابعـــاد500*1500 ميليمتـــر 2عـــدد ، ابعـــاد500*1200 ميليمتـــر بـــه تعـــداد 2عـــدد و روشـــويی ســـه بـــه ابعـــاد500*2200 ميليمتـــر تعـــداد 2 عـــدد بـــه همـــراه كـــاور الومينيـــومی زيـــر آنهـــا بـــا پايـــه فلـــزی – دارای آينـــه فلـــوت 530*1200 ضـــخامت 4 ميليمتـــر بـــه تعـــداد عـــدد ،530*1600 ضـــخامت 4 ميليمتـــر بـــه تعـــداد2 عـــدد ، 530*2000 ضـــخامت 4 ميليمتـــر بـــه تعـــداد2عـــدد – داراي فلاشـــتانک بـــه تعـــداد20عـــدد - دارای كفشـــور اســـتيل 15*15 بـــه تعـــداد 8 عـــدد – دارای 2عـــدد چـــراغ اضـــطراری اتوماتيـــک – داراي گيـــره آويـــز لبـــاس 3شـــاخه بــه تعــداد 10 عــدد نصــب در فضــای روشــويي هــا – داراي يــک عــدد گيــره آويــز لبــاس 3 شــاخه در هــر توالــت - كــف : كــف از زيــر ورق آهنــي 4 ميليمتــر و لايــه بعــدی ورق كــارتن پلاســت بــه ضــخامت 4 ميليمتــر و لايــه رويــی از ورق آلومينيــوم آجــدار بــا ضــخامت 3 ميليمتــر - دارای يــک عــدد ســكوی پــاگرد جهــت دسترســی بــه درب ورودی قســمت زنانــه حدفاصــل پلــه هــا و درب كــه بــا چــادر سقف و ديواره راهرو پوشيده شده است.

جهت آشنایی بیشتر با ساندویچ پانل اتاق تمیز وارد لینک روبرو شوید: ساندویچ پانل اتاق تمیز

 

شبکه نمایندگی دنیای ماموت

متناسب با نیاز خود نمایندگی مورد نظر را پیدا کنید

MAMMUT

با ما در ارتباط باشید

 • تلفن دفتر:
 • تلفن کارخانه:
 • فکس:
 • ایمیل:
نقشه گوگل مپ دنیای ماموت

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به دنیای ماموت می‌باشد.

faramouj-logoطراحی سایت و سئو توسط تیم فراموج